Návrat dětí do školy dne 30.11. 2020

 Všichni žáci, kteří se ode dne 30.11. 2020 vrátí do školy, budou mít obědy přihlášené. Žáci, kteří ještě budou na distanční výuce, budou mít obědy odhlášené a v případě zájmu mohou obědy přihlásit dle informace z 18.11. 2020 . Provozní doba jídelny zůstává nezměnená .            

                                     CIZÍ STRÁVNÍCI

 

 Cizí strávníci si mohou i nadále obědy vyzvedávat do vlastních nádob

              v čase od 10.00 - 11.00 . Později nebude oběd vydán

 

                                       UPOZORNĚNÍ

 

                            provoz školní jídelny od 18.11. 2020

                    DNE 18.11. 2020 SE DO ŠKOL VRACEJÍ ŽÁCI 1. a 2. TŘÍD, ŽÁCI 3C A ŽÁCI                             ZŠ BŘEZINSKÁ.

           Tito žáci mají obědy automaticky přihlášené. Žáci, kteří zůstávají na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale ve školní jídelně ho nemohou konzumovat. OBĚD SI MOHOU VYZVEDNOUT DO SVÝCH NÁDOB A TO V DOBĚ OD 10.00 - 11.00

                                                                          13.00 - 13.30

Tyto obědy je nutné přihlásit a to minimálně jeden den předem do 12.00 hod na tel. čísle: 605 303 973, prostřednictvím emailu : jidelnasidliste@seznam.cz ,

přes internetové objednávání www.strava.cz . Přihlášené obědy budou závazné. 

                žÁCI I ZAMĚSTNANCI ŠKOLY MAJÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY S VYJÍMKOU DOBY KONZUMACE OBĚDA.

 

                                                 CIZÍ STRÁVNÍCI

 

 Cizí strávníci si mohou i nadále obědy vyzvedávat do vlastních nádob

              v čase od 10.00 - 11.00 . Později nebude oběd vydán

 

 

               Všem strávníkům děkujeme za pochopení

 

 

 

 

  INFORMACE PRO STRÁVNÍKY OD 14. ŘÍJNA 2020

 Od středy 14. října žáci distanční výuky budou mít oběd hromadně odhlášen a to po celou dobu této formy výuky. Tito žáci mají právo na dotovaný oběd, ale ve školní jídelně ho nemohou konzumovat, ale  oběd si mohou vyzvednout do svých nádob a to v době od 11.00 - 13.00 hod.

  Tyto obědy je nutné přihlásit a to minimálně jeden den předem do 12.00 hod na tel. čísle: 605 303 973, prostřednictvím emailu : jidelnasidliste@seznam.cz ,

přes internetové objednávání www.strava.cz . Přihlášené obědy budou závazné. 

 

Všem strávníkům děkujeme za pochopení

 

 

Informace pro cizí strávníky

S platností od 1.9.2020 se upravuje cena oběda pro cizí strávníky na částku

65,- Kč za oběd.

 

Těšíme se na všechny strávníky v následujícím školním roce.

 

Bc. Hana Pínová, ředitelka ŠJ

 

 

 

Měsíční limit na obědy 500,00Kč

Děkujeme