Všem našim strávníkům přejeme

pohodové prázdniny a v září se na Vás

opět těšíme.  S pozdravem kolektiv ŠJ

 

Informace pro rodiče

 

Žádáme rodiče prvňáčků, aby do konce června doručili do kanceláře ŠJ vyplněnou  PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ

 

Přihlášku můžete dát do poštovní schránky nebo zaslat na e-mailovou adresu: jidelnasidliste@seznam.cz

 

Školní jídelna je do konce června otevřena denně od 7.00 – 14.00 hodin.

 

Upozornění

 

Prosíme, nezapomeňte vyplnit číslo bankovního účtu strávníka a zřídit si souhlas s inkasem od měsíce srpna nejpozději k 20. 8. 2024. Měsíční limit pro 1. stupeň je 700,- Kč a pro 2. stupeň je 800,- Kč.

 

Pro stravování je nutné zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč v kanceláři ŠJ. Čipy se budou prodávat od 26.8.2024  

 

Upozornění pro rodiče

Podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování budou od 1. září 2023 ceny obědů a záloh stanoveny takto:

 

7   -  10 let …………………… 30,- Kč  ………………… záloha na měsíc  700,- Kč

11 -  14 let …………………… 33,- Kč  ………………… záloha na měsíc  800,- Kč

15 a více let …………………  35,- Kč  ………………… záloha na měsíc   800,- Kč

 

Cizí strávníci platí od 1. července 1 oběd …… 90,- Kč

 

Platby v hotovosti se hradí poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující, další dny převodem na účet školní jídelny s variabilním symbolem, který strávník obdrží v kanceláři ŠJ. Číslo účtu pro stravné  100215471/0800

 

Prosíme o dodržování termínu plateb a o navýšení

limitu u Vašeho inkasa pro 2. stupeň ZŠ na 800,- Kč

od srpna 2023 !!!

- - - - - - - - - - - -

 

*2. stupeň – strávník, který dovrší 11 let v daném školním roce 20203/2024    

 

 

Informace na tel. 317842747 + záznamník, mobil 734417772

Informace na webu: sjsidliste.cz