Ceník obědů

ŠJ Sídliště / Ceník obědů

Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou od 01.07.2023 ceny obědů a záloh ze sporožirového účtu a účtů ostatních stanoveny takto:

Ceny pro jednotlivé skupiny od 1. července 2023

Kategorie Cena oběda   Záloha na měsíc Poznámka
I. stupeň 30, - Kč 700, - Kč 7 - 10 let
II. stupeň 33, - Kč 800, - Kč 11 - 14 let
III. stupeň 35, - Kč 800, - Kč 15 a více let
Cizí strávníci 90, - Kč        - Platba v hotovosti

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku (tj. 01.09. - 31.08.), ve kterém dosahují věku dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (bod 1 až 4). Katerogie je určena podle data narození strávníka, neurčuje se již podle tříd.

U strávníků, kteří platí stravné přes sporožirový účet a přes účty ostatních bank, je třeba, aby si zajistili dostatečné částky ke strhávání paušálních plateb odpovídajících výši stravného ve školní jídelně a to od srpna ,kdy proběhne první platba na měsíc září.

Strávníci platící stravné hotovostí zaplatí stravné nejpozději do 30. dne předešlého měsíce.

PŘEPLATKY se vracejí 2x ročně (leden, červenec) na příslušný účet strávníka.

Všichni strávníci musí používat čipy, které zakoupí v kanceláři školní jídelny v ceně 130, - Kč . 

ČIP PLATÍ PO CELOU DOBU DOCHÁZKY DO ŠKOLY. PO UKONČENÍ NEPOŠKOZENÝ ČIP LZE VRÁTIT.BEZ ČIPU NEBUDE VYDÁN OBĚD!

Odhlášky

Strávníci jsou přihlášeni na celý školní rok, proto každá absence, (např. ukončení stravování - přechod na jinou školu, stěhování, nemoc aj.) musí být omluvena na začátku měsíce.¨

Odhlášení obědů:

  • oběd lze odhlásit den předem do 13:30 hodin
  • mimořádně pro nemocné - ráno do 08:00 hodin na tel. čísle 317 842 747, formou SMS nebo telefonicky na číslo 734 417 772, případně e-mailem na jidelnasidliste@seznam.cz.