UPOZORNĚNÍ

 

                            provoz školní jídelny od 3. května 2021

                    

           Od 3. května 2021 mají všichmi žáci, kteří se účastní prezenční výuky obědy pčihlášené. 

 POKUD NEMÁTE  o oběd zájem (týká se přihlášených strávníků v daném týdnu), je nutné tyto obědy odhlásit .      

                                     

 

Ostatní žáci, kteří se v tomto týdnu výuky neúčastní, mají obědy automaticky odhlášené.                                                                          

POKUD MÁTE  v době distanční výuky o oběd zájem , je nutné se přihlásit a to minimálně jeden den předem do 12.00 hod na tel. čísle: 605 303 973, prostřednictvím emailu : jidelnasidliste@seznam.cz ,

přes internetové objednávání www.strava.cz . Přihlášené obědy budou závazné. 

                 

 

                                                 

                                     CIZÍ STRÁVNÍCI

 

 Cizí strávníci si mohou i nadále obědy vyzvedávat do vlastních nádob

              v čase od 10.00 - 11.00 . Později nebude oběd vydán

 

                                   

 

              

 

                                                

 

 

 

 

  I