Upozornění pro strávníky

Upozorňujeme strávníky, že školní jídelna nebude prozatím strhávat zálohy na stravování.

Dále budeme informovat. Sledujte naše webové stránky.

 

                                                                                                        řed.ŠJ Pínová Hana Bc.

vytvořilo Anawe