Vážení strávníci, zbývá už jen chvilka a štědrovečerní tabule bude přichystána.

   Přejeme Vám klidné a pohodové prožití této slavnostní chvíle , užijte si bramborový salát,         zpívání koled, lití olova a společně strávených chvil s rodinou. V novém roce přejeme hodně

   zdraví a taky trochu štěstí a budeme se na Vás těšit 3. ledna 2024   

 

 

 

                 Upozornění pro rodiče

Podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování budou od 1. září 2023 ceny obědů a záloh stanoveny takto:

 

7   -  10 let …………………… 30,- Kč  ………………… záloha na měsíc  700,- Kč

11 -  14 let …………………… 33,- Kč  ………………… záloha na měsíc  800,- Kč

15 a více let …………………  35,- Kč  ………………… záloha na měsíc   800,- Kč

 

Cizí strávníci platí od 1. července 1 oběd …… 90,- Kč

 

Platby v hotovosti se hradí poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující, další dny převodem na účet školní jídelny s variabilním symbolem, který strávník obdrží v kanceláři ŠJ. Číslo účtu pro stravné  100215471/0800

 

Prosíme o dodržování termínu plateb a o navýšení

limitu u Vašeho inkasa pro 2. stupeň ZŠ na 800,- Kč

od srpna 2023 !!!

- - - - - - - - - - - -

 

*2. stupeň – strávník, který dovrší 11 let v daném školním roce 20203/2024    

 

 

Informace na tel. 317842747 + záznamník, mobil 734417772

Informace na webu: sjsidliste.cz